LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SASP (Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve )
Pripomienka k: § 7
Dátum vytvorenia: 29.01.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
§ 7 ods. 1) – navrhujeme doplniť možnosť zvýšenia poistného 
a zároveň § 7 ods. 2 ) – navrhujeme doplniť možnosť zníženia poistného

Zdôvodnenie: V praxi nie je možné vylúčiť akékoľvek posuny súvisiace s výškou  poistného súvisiace s nastavením poistnej zmluvy napr. z dôvodu škodovosti klienta a pod., na základe čoho navrhujeme nechať rozšírenú možnosť upravovať daň z poistenia nielen v rámci jej zníženia v zmysle ust. § 7 ods. 1, ale aj zvýšenia v zmysle ust. § 7 ods. 2.