LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SASP (Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve )
Pripomienka k: § 5
Dátum vytvorenia: 29.01.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
§ 5 – navrhujeme doplniť o odsek 7): 
(7) Poisťovateľ je povinný daň vyznačiť na predpise poistného vzťahujúcom sa k poistnej zmluve. 

Zdôvodnenie: Transparentnosť zavádzania novej dane vyžaduje, aby jej výška bola zverejnená v rámci každej uzatváranej poistnej zmluvy tak, aby bol klient o tejto skutočnosti jednoznačne a prehľadne informovaný.