LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k: K článku II
Dátum vytvorenia: 29.01.2018
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
K článku II

Pripomienka č. 5

ZMOS žiada preformulovať článok II. 

Odôvodnenie
ZMOS žiada preformulovať ustanovenie článku II, ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Takto naformulované ustanovenie znamená, že daňový výdavok by si mohli uplatniť všetci daňovníci dane z príjmov fyzických osôb, ktorí majú uzatvorené životné alebo neživotné poistenie. Zároveň z predloženého ustanovenia v článku II nie je explicitne pomenovaný daňovník, takže nie je ani jasná praktická aplikácia v daňovom systéme pri daňovníkoch, ktorými sú fyzické osoby. 
Zásadná pripomienka