LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k: K § 8 odsek 1
Dátum vytvorenia: 29.01.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
ZMOS žiada vypustiť písmeno f)

Odôvodnenie: 
Podľa platnej úpravy zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve sa na povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa vzťahuje odvod 8%. ZMOS je toho názoru, že pre toto poistenie nemá  byť zavedená  daň z poistenia ani vo výške 0%. Takto predložený návrh vyvoláva neistotu, ktorá spočíva v tom, že daň z poistenia by mohla byť zavedená aj tento druh poistenia. Za predpokladu, že by bol zrušený odvod z PZP, bolo by možné ako náhradu za tento odvod zaviesť daň z PZP. 
Zásadná pripomienka