LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SASP (Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve )
Pripomienka k: § 2 bod 1 písm. a)
Dátum vytvorenia: 29.01.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
§ 2 bod 1 písm. a) - navrhujeme preformulovať nasledovne: 
1. poisťovňa,1) poisťovňa z iného členského štátu, pobočka poisťovne z iného členského štátu2) a pobočka zahraničnej poisťovne3)

Zdôvodnenie: Zahraničná poisťovňa nie je v žiadnom právnom vzťahu pre účely platenia dani z poistenia so Slovenskou republikou. S prihliadnutím na túto skutočnosť Slovenská republika zavádza voči zahraničnej poisťovni špeciálny režim platenia dane z poistenia cez poistníka alebo osobu, ktorej sú náklady na poistenie preúčtované.