LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k: K § 2 Vymedzenie pojmov
Dátum vytvorenia: 29.01.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
ZMOS žiada v zákone explicitne zadefinovať kto bude daňovníkom dane z poistenia a kto platiteľom dane z poistenia. 

Odôvodnenie
ZMOS navrhuje toto doplnenie z dôvodu, aby sa predišlo interpretačným nezrovnalostiam pri  aplikácii zákona v praxi. 
Zásadná pripomienka