LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Zálešák, Vladislav, Ing.
Pripomienka k: Všeobecná k návrhu ako celku
Dátum vytvorenia: 29.01.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V čase hospodárskej a ekonomickej konjuktúry považujem za kontraproduktívne uvalovať dodatočné zdanenie na snahu ako právnických tak aj fyzických osôb vyrovnať sa s možnými rizikami a pripraviť sa na ne formou poistenia. Hrozí, že v prípade zdaňovania poistenia dôjde k ukončeniu či obmedzeniu poistných zmlúv.
Je nelogické a ničím nepodložené, aby štát vyberal daň z poistného.

Argumentácia praxou v iných štátoch EU poukazuje na legálnosť, nie na logiku tejto praxe.

Ani v predkladacej ani v dôvodovej správe nie je uvedený zmysel a význam tejto dane, jej dôvodom je preto jednoznačne naplnenie štátneho rozpočtu. Opäť v dobe, keď sa podla oficiálnych vyjadrení štatu po ekonomickej stránke darí.

Európska legislatíva zakazuje z logických dôvodou aplikáciu DPH na poistné služby.
Vzhľadom na to, že existujú rôzne úrovne DPH, prístup keď na poistné služby nie je uvalená DPH v primeranej výške, ale je vytvorená nová daň, ide jednoznačný pokus o obídenie platnej legislatívy, kde nová daň je de jure legálna, de fakto ak by sa podobne správal súkromný subjekt, dalo by sa uvažovať o podvode.