LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 12. Zásadná pripomienka k čl. I., § 5 ods. 1 písm. a)
Dátum vytvorenia: 29.01.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme  nové znenie:
Daňová povinnosť vzniká platiteľovi podľa § 4 ods. 1 písm. a)
a)  dňom prijatia platby poistného a dane podľa tohto zákona,

Odôvodnenie
Je potrebné v zákone odlíšiť poistné od dane – viď pripomienky k §2 a  §6