LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I § 4 ods. 1 písm. a)
Dátum vytvorenia: 29.01.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V návrhu zákona  čl. I § 4 ods. 1 písm. a) slová „s výnimkou podľa“ nahradiť vhodnejším  slovom „okrem“.