LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: uzneseniu vlády
Dátum vytvorenia: 29.01.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V uznesení vlády  bode B slovo „ministrovi“ nahradiť slovom „ministra“.