LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl.II
Dátum vytvorenia: 26.01.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V čl. II úvodnej vete odporúčame slová „zákona č. .../2017 Z. z. a zákona č. .../2017 Z. z." nahradiť slovami "zákona č. 344/2017 Z. z.  a zákona č. .../2018 Z. z.".