LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku)
Pripomienka k: k návrhu zákona ako celku
Dátum vytvorenia: 26.01.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Návrh zákona považujeme ako celok za nesprávny, v rozpore s deklarovaným sociálnym charakterom štátu,  a mal by byť stiahnutý v plnom rozsahu.  Zavedenie novej, nepriamej dane zvýši daňové zaťaženie všetkých zodpovedných fyzických aj právnických osôb, ktoré sa poisťujú voči rôznym rizikám a preberajú tak zodpovednosť za seba a za svoj majetok. Návrh v tej podobe ako bol predložený do pripomienkového konania, je trestaním za zodpovednosť a  súčasne znižuje dostupnosť poistenia pre skupiny občanov s nízkym príjmom. 
Bývanie je jednou zo základných ľudských potrieb a podmienok pre dôstojný život.  Je preto prirodzené, že vlastníci nehnuteľností, vrátane vlastníkov bytov v bytových domoch investujú nemalé finančné prostriedky do obnovy a údržby svojich nehnuteľností a svoju nehnuteľnosť si poisťujú proti poškodeniu alebo úplnému zničeniu.  Odmenou za ich zodpovedné správanie má byť podľa návrhu zákona   nová daň vo výške 6 až 8 percent z poistného, podľa druhu a rozsahu poistenia.  Veľkú časť obyvateľov bytových domov tvoria nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, zvýšenie poistného o novú daň nepriaznivo zasiahne do rozpočtu ich domácností a nie každý si bude môcť dovoliť tieto zvýšené náklady zaplatiť.