LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: Všeobecne k návrhu
Dátum vytvorenia: 26.01.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
bez pripomienok