LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: celému materiálu
Dátum vytvorenia: 26.01.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Bez pripomienok