LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K doložke vybraných vplyvov
Dátum vytvorenia: 25.01.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame zvážiť predkladateľovi v doložke vybraných vplyvov označenie 
aj pozitívnych vplyvov na podnikateľské prostredie a ich zhodnotenie v priloženej analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, a to v súvislosti s návrhom na  zrušenie v súčasnosti uplatňovaného 8 % odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.