LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. III
Dátum vytvorenia: 25.01.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame zvážiť ponechanie tohto článku v materiáli, keďže poznámku pod čiarou spravidla nemožno novelizovať v samostatnom novelizačnom bode.