LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K doložke vybraných vplyvov
Dátum vytvorenia: 25.01.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V doložke vybraných vplyvov v časti 4. Dotknuté subjekty je potrebné uviesť 
aj podnikateľské subjekty, ktoré vykonávajú poisťovaciu činnosť v odvetviach neživotného a životného poistenia.
Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.