LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I
Dátum vytvorenia: 25.01.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K §5 ods.6 – slová „podľa odseku 1 písm. b) alebo c)“ odporúčame nahradiť slovami „podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c)“.