LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K doložke vybraných vplyvov
Dátum vytvorenia: 25.01.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Doložku vybraných vplyvov je potrebné vypracovať v súlade s obsahovými požiadavkami upravenými v časti  II. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov; 
v predloženej doložke vybraných vplyvov je potrebné uviesť aj povinné informácie  v bode 5. Alternatívne riešenia a v bode 12. Zdroje.
Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.