LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. V
Dátum vytvorenia: 25.01.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Sme toho názoru, že navrhnutá účinnosť zákona je nedostatočná a odporúčame, aby táto právna norma, ktorá má dosah na podnikateľské subjekty, nadobudla účinnosť v zmysle Legislatívnych pravidiel vlády SR, t. j. k 1. 1. príslušného roka.