LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Doložke vybraných vplyvov, bod 5. Alternatívne riešenia
Dátum vytvorenia: 25.01.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Z dôvodu, že ide o reguláciu so značným dosahom, pravdepodobne negatívnym, odporúčame do Doložky vybraných vplyvov uviesť, aké alternatívne varianty boli zvažované a tiež na základe akého kľúča predkladateľ dospel k sadzbám dane uvedeným v § 8, pretože to nie je zrejmé ani z osobitnej časti dôvodovej správy. Bolo by žiaduce uviesť dôvody prečo sa predkladateľ rozhodol diferencovať sadzbu dane a  oslobodiť od dane produkty životného poistenia poskytované v rámci výplatnej fázy II. a III. piliera dôchodkového zabezpečenia a tým aj subjekty, ktoré tieto produkty poskytujú. 
Sme toho názoru, že regulácia takéhoto dosahu by alternatívne varianty s príslušnými analýzami mala obsahovať, najmä vo vzťahu k malým a stredným podnikateľom.