LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k: všeobecne
Dátum vytvorenia: 25.01.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Z dôvodu nedodržania postupu podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov žiadame materiál predložiť Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov na záverečné posúdenie.