LP/2018/886 Návrh Štatútu Úradu vlády Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 05.12.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
k predloženému návrhu bez pripomienok