LP/2018/886 Návrh Štatútu Úradu vlády Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 04.12.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Doložka vybraných vplyvov, časť 3. - odporúčam v prvom riadku slovo „zákona“ nahradiť slovom „štatútu“.