LP/2018/886 Návrh Štatútu Úradu vlády Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 04.12.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál, článok 5, ods. (1), písm. a) – odporúčam upraviť odkaz na poznámku pod čiarou na 2) nakoľko úlohy správcu kapitoly sú uvedené v zákone  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov