LP/2018/886 Návrh Štatútu Úradu vlády Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 03.12.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
8. K čl. 9 ods. 4. V čl. 9 ods. 4 odporúčame za slová „Úrad kontroluje“  a „iných opatrení vlády“ doplniť čiarku.

Odôvodnenie:
Gramatická pripomienka.