LP/2018/886 Návrh Štatútu Úradu vlády Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 03.12.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
5. K čl. 5 ods. 1 písm. e). V čl. 5 ods. 1 písm. e) odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu 16 za slová „o šifrovej ochrane informácií“ doplniť slová „v znení vyhlášky č. 136/2016 Z. z.“.

Odôvodnenie:
Legislatívno-technická pripomienka.