LP/2018/886 Návrh Štatútu Úradu vlády Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 03.12.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
4. K čl. 5 ods. 1 písm. d). V čl. 5 ods. 1 písm. d) odporúčame upraviť poznámku pod čiarou k odkazu 14, ktorá znie:
„14) Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a   vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení neskorších predpisov.“.

Odôvodnenie:
Legislatívno-technická pripomienka.