LP/2018/886 Návrh Štatútu Úradu vlády Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 03.12.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
3. K čl. 5 ods. 1 písm. a). V čl. 5 ods. 1 písm. a) odporúčame odkaz 1 nahradiť odkazom 2.

Odôvodnenie:
Legislatívno-technická pripomienka.