LP/2018/886 Návrh Štatútu Úradu vlády Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 03.12.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
2. K čl. 4 ods. 2 písm. m). V čl. 4 ods. 2 písm. m) odporúčame slová „pripravuje návrhy vláde“ nahradiť slovami „pripravuje vláde návrhy“.

Odôvodnenie:
Gramatická pripomienka.