LP/2018/886 Návrh Štatútu Úradu vlády Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Bez pripomienok.