LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K  opatreniu O.29. - Informačná podpora budovania knižníc vecí a projektov výrobcov, ktorí odoberajú nábytok vlastnej výroby, prostredníctvom web portálu k predchádzaniu vzniku odpadu. Ako zodpovedná osoba je uvedené MŽP SR v spolupráci s obcami (ZMOS, ÚMS) a SAŽP. Materiál neuvádza podrobnosti spolupráce a so Združením miest a obcí Slovenska a dané opatrenie nebolo so ZMOSom konzultované.