LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K opatreniu v bode O.25. -  Legislatívna, finančná a informačná podpora budovania centier opätovného použitia a centier opätovného použitia umiestnených na zberných dvoroch.
Ako zodpovedný orgán je uvedene MŽP SR v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska. Z materiálu nie je zrejmé, akým spôsobom sa má ZMOS podieľať na splnení opatrenia, a opatrenie nebolo so ZMOSom konzultované.