LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K bodu 1.5. – financovanie aktivít na predchádzanie vzniku zmesového komunálneho odpadu aj zo zdrojov obcí je v rozpore s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov.