LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V opatrení O.4  Zlepšiť informovanosť verejnosti prostredníctvom informačných a vzdelávacích kampaní, žiadame vyňať obce  zo zodpovedných subjektov z dôvodu, že je to v rozpore s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov, kedy propagačné a vzdelávacie aktivity so zameraním na konečného používateľa vykonáva organizácia zodpovednosti výrobcov.