LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V opatrení O.2 –Zvýšiť poplatky za uskladnenie odpadov na skládky odpadov v rámci novely zákona o poplatkoch za uloženie odpadov v nadväznosti na jeho účinnosť v zmysle návrhu znenia Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030. Upozorňujeme, že strategický materiál Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030  nie je schválený.