LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Žiadame, aby hodnotenie plnenia cieľov Programu predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky  2014 – 2018 bolo doplnené aj o ostatné roky. Žiadame, aby bol PPVO SR 2014-2018 dopracovaný o vyhodnotenie legislatívnych a aplikačných zmien z pohľadu obcí v hodnotenom období.