LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AVNM (Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odstrániť opatrenie č. 34 Administratívne stanovenie používania alternatívnych obalov, o ktoré nemajú zákazníci záujem, povedie k vzniku odpadu a plytvaniu. Na pultoch obchodných prevádzkach budú umiestnené produkty, o ktoré nebudú mať zákazníci záujem, nebudú ich kupovať a preto po dobe trvanlivosti skončia, ako odpad. Údaje z iných členských štátov jednoznačne preukazujú, že zákazníci pri možnosti výberu preferujú jednorazové obaly na nápoje. Preferenciu opakovane použiteľných obalov nepovažujeme za správne riešenie, nakoľko má tiež dopad na životné prostredie, a vyššiu uhlíkovú stopu, ako jednorazové obaly na nápoje. Vynútené a neopodstatnené investície do nových plniacich a baliacich liniek na produkty, o ktoré nebude záujem povedie k významným stratám a poškodeniu sektora výroby nealkoholických nápojov a minerálnych vôd.