LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AVNM (Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odstrániť opatrenie č. 33 Zálohovanie, v prípade jednorazových obalov, nie je nástrojom predchádzania vzniku odpadu, ale alternatívnym nakladaním s odpadom. Zálohované obaly nebudú opätovne použité a preto tento nástroj nie je v Programe predchádzania vzniku odpadov správne použitý. V prípade zavádzania podobných opatrení je nevyhnutná otvorená, odborná a vecná diskusia a dôkladné zhodnotenie dopadov nielen na už zavedené systémy ale aj odpadové hospodárstvo ako celok.