LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
K bodu 6.5. Financovanie
Zásadne požadujeme vypustiť z predmetného návrhu časť prvej vety: „Aktivity na predchádzanie vzniku odpadov z obalov a plastového odpadu by mali byť financované z poplatkov výrobcov do systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov, systému zálohovania vybraných obalov, „ 
Odôvodnenie: Financovanie akýchkoľvek aktivít naplánovaných štátnym orgánom musí byť riešené z národných alebo európskych zdrojov, bez zbytočného zaťažovania podnikateľského prostredia na Slovensku.