LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K opatreniu O.40.
Zásadne požadujeme vypustiť opatrenie O.40, prípadne ho nahradiť opatrením, ktorého cieľom by bolo vypracovanie pokynu pre štátnu správu na zjednodušenie postupu schvaľovania prevádzok bezobalových obchodov. 
Odôvodnenie: Bariéry nevidíme v nedostatku skúseností a poznatkov možných záujemcov ako v danom segmente podnikať.