LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K opatreniu O.27. 
Zásadne požadujeme upraviť znenie opatrenia O.27. tak, aby sa vypracoval legislatívny návrh, ktorým by sa postupne obmedzila tlač reklamných materiálov/letákov a presmerovala by sa táto komunikácia do elektronickej podoby.  Zároveň požadujeme o úpravu termínu nasledovne: „Termín: 2019“.
Odôvodnenie: Reálna cesta na zníženie množstva odpadu z papiera.