LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
K opatreniu O.26.
Požadujeme upraviť znenie opatrenia nasledovne: „Prijatie takých zmien v zákone o reklame, ktoré by povolili vhadzovanie reklamných materiálov iba na vyžiadanie občana (t.j. do označených schránok).“ Zároveň požadujeme o úpravu termínu nasledovne: „Termín: 2019“. 
Odôvodnenie: Považujeme za neekonomické a neekologické realizovať kampaň, ktorou budeme upozorňovať obyvateľov na množstvo spotrebovaného papiera na výrobu reklamných materiálov a katalógov a ponúkať im nálepky na označenie schránok, že si takéto materiály neželajú. Omnoho ekonomickejšia a efektívnejšia cesta je zavedenie legislatívneho zákazu vhadzovania reklamných materiálov bez vyžiadania občana. Ušetria sa financie navrhované v opatrení O.25. a zavedie sa priama regulácia množstva letákov v papierovej forme zo strany občanov.