LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K opatreniu O.22.
Zásadne požadujeme vypustenie opatrenia O.22. bez náhrady.
Odôvodnenie: Požadujeme vypustenie navrhovaného opatrenia z dôvodu platnej európskej legislatívy Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom v aktuálnom znení. Dátum minimálnej trvanlivosti potraviny je dátum, do ktorého si potravina, ak je riadne skladovaná, uchová svoje špecifické vlastností - dôležitá informácia pre spotrebiteľa. Dátum minimálnej trvanlivosti je v zmysle vyššie uvedeného nariadenia jedným z povinných údajov uvádzaných na obale potravín.