LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K opatreniu O.16
V opatrení O.16. požadujeme do zodpovednosti za vypracovanie opatrenia doplniť aj subjekt, ktorý bude následne zodpovedný za vykonávanie priebežných analýz. Zároveň zásadne požadujeme, aby uvedený návrh vykonávania priebežných analýz nebol zavádzaný ako ďalšia povinnosť v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Zároveň požadujeme, aby boli jasne stanovené financovanie predmetného opatrenia zo strany MŽP SR.