LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Všeobecná zásadná pripomienka
Požadujeme stiahnuť návrh Programu predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025 stiahnuť z legislatívneho procesu a zmysluplne dopracovať. 
Odôvodnenie: Materiál nemá v dostatočnej miere analyzované východiskové situácie. Z predloženého materiálu nie je zrejmé akým spôsobom sa majú navrhované opatrenia realizovať. Mnoho z predložených návrhov opatrení je nekoncepčných a nedomyslených. Požadujeme otvorenie konzultácie predkladateľa návrhu so všetkými dotknutými subjektami za účelom hľadania koncepčného a systémového riešenia predchádzania vzniku odpadu v SR.