LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SZZV (Slovenské združenie pre značkové výrobky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odstrániť opatrenie č. 33 Odôvodnenie: Máme za to, že zálohovanie obalov, v prípade jednorazových obalov, nie je nástroj na predchádzania vzniku odpadu, ale v skutočnosti ide o alternatívne nakladanie s odpadom. Zálohované obaly nebudú opätovne použité a preto tento nástroj nie je podľa nás v Programe predchádzania vzniku odpadov správne použitý a malo by toto opatrenie odstránené z materiálu.