LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SZZV (Slovenské združenie pre značkové výrobky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K materiálu všeobecne: Plne rešpektujeme záujem predchádzania vzniku odpadov, čo je témou pre zodpovedných značkových výrobcov vo všeobecnosti. Mnohé aktivity realizujeme bez toho, aby sme boli k nim vedení povinnosťami vyplývajúcimi z legislatívnych požiadaviek. Žiadame však, aby sa pri rozpracovávaní programu predchádzania vzniku odpadu postupovalo v profesionálnom dialógu a napĺňal sa prístup hodnoty za peniaze, ku ktorému sa hlási vláda SR. Za zodpovedný značkový priemysel sme pripravení o týchto veciach vecne diskutovať.