LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SLICPEN (Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Odstrániť opatrenie č. 33
Zálohovanie obalov ,v prípade jednorazových obalov, nie je nástroj  na predchádzania vzniku odpadu, ale v skutočnosti sa jedná o alternatívne nakladanie s odpadom. Zálohované obaly nebudú opätovne použité a preto tento nástroj nie je v Programe predchádzania vzniku odpadov správne použitý. 

Odstrániť opatrenie č. 34
Administratívne stanovenie používania alternatívnych obalov, o ktoré nemajú zákazníci záujem, bude mať opačný efekt, ako je zamýšľané. Opatrenie povedie k vzniku odpadu a plytvaniu. Na pultoch obchodných prevádzkach budú umiestnené produkty, o ktoré nebudú mať zákazníci záujem, nebudú ich kupovať  a preto po dobe trvanlivosti skončia, ako odpad. Údaje z iných členských štátov jednoznačne preukazujú, že zákazníci pri možnosti výberu preferujú jednorazové obaly na nápoje.
Preferencia opakovane použiteľných obalov bude mať negatívny dopad na životné prostredie, nakoľko používanie opakovane použiteľných obalov na nápoje má väčšiu uhlíkovú stopu, ako jednorazové obaly na nápoje.

Administratívne vynútené investície do nových plniacich a baliacich liniek na produkty, o ktoré nebude záujem povedie k významným stratám a poškodeniu sektora nealkoholických nápojov a minerálnych vôd.