LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NATURPACK (NATUR-PACK, a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Pripomienka sa vzťahuje k:
6. Plasty a obaly, opatrenia O 37 a O 39

Text pripomienky:
Bolo by potrebné legislatívne zadefinovať zodpovednosť a upraviť systém označovania ako aj zberu kompostovateľných produktov vrátane finančnej analýzy.

Odôvodnenie pripomienky:
Rozložiteľné a kompostovateľné obaly sa stávajú určitou alternatívou k súčasným zaužívaným obalom a je potrebné ich z hľadiska legislatívy dodefinovať, nakoľko výrobca,  ktorý uvádza obaly na trh by mal mať jasnú predstavu o zákazoch (napr. pre oxodegradovateľné plasty)/povinnostiach (napr. pri kompostovateľných) v súvislosti s ich uvedením na trh. 
Rovnako by malo byť zadefinované ich označovanie pre používateľov, aby bolo jasne rozlíšiteľná forma ich zberu (zberná nádoba), prípadne či sú vhodné na domáce, alebo priemyselné kompostovanie.